Hệ thống phát thanh phục vụ an toàn công nhân mỏ hầm lò

  • Vi Ngọc Thu

Abstract

Hệ thống sử dụng nguyên lý thông qua phương thức tìm kiếm IP để truyền tín hiệu đến thùng loa, âm li kiểu an toàn tia lửa kiêm phòng nổ dùng trong mỏ đầu cuối. Hệ thống có 5 đặc điểm chính: Nguồn tín hiệu; phần mềm quản lý hệ thống; bộ phận truyền tín hiệu; thùng âm li kiểu an toàn tia lửa kiêm phòng nổ dùng trong mỏ; bộ nguồn điện phòng nổ và cổng nối thông tin. Trong bộ phận nguồn tín hiệu có nguồn âm thanh đầu vào chứa trong đĩa DVD, VCD, CD, đồng thời có thể trợ phát các file âm thanh lưu trữ trong ổ cứng máy vi tính để truyền tải nội dung của các tiết mục quan trọng; Phần mềm quản lý hệ thống (còn gọi là máy tính điều khiển trung tâm) lắp đặt phần mềm quản lý hệ thống, thông qua phần mềm quản lý có thể nắm bắt được tình trạng làm việc hiện tại như âm lượng, quan hệ tương ứng giữa đầu vào và đầu ra…
điểm /   đánh giá
Published
2013-12-09
Section
NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI