Áp dụng công nghệ xanh để ngành công nghiệp thuộc da Việt Nam phát triển bền vững

  • Ngô Đại Quang
  • Nguyễn Hữu Cường

Abstract

Trong gần 20 năm trở lại đây, công nghiệp thuộc da Việt Nam đã có sự phát triển khá nhanh, nếu như năm 2002 sản lượng chưa được 30 triệu Sqft, thì năm 2012 đã đạt sản lượng hơn 200 triệu Sqft. Công nghệ thuộc da ở Việt Nam còn ở mức trung bình so với các nước tiên tiến trên thế giới. Có khoảng cách về trình độ công nghệ giữa các doanh nghiệp trong cả nước. Mức tiêu thụ nước, năng lượng, hóa chất cho một tấn da nguyên liệu của các doanh
nghiệp thuộc da trong nước vẫn cao hơn so với nhiều nước khác. Nếu như lượng nước sử dụng tại Việt Nam là 40-50 m3/tấn da muối, thì mức tiêu hao này ở các nước tiên tiến chỉ là 30 m3/tấn da muối.
điểm /   đánh giá
Published
2013-12-09
Section
NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI