Nghiên cứu giải pháp chống lem: Giấy Bãi Bằng gia tăng lợi thế cạnh tranh

  • Đức Long
  • Phan Vinh

Abstract

Hiện nay, Tổng công ty Giấy Việt Nam có các sản phẩm chính là giấy in, giấy viết và giấy photocopy, trong đó giấy viết thường chiếm tỷ trọng khoảng 40-60%. Giấy in có khả năng thấm mực
tốt, nhanh nên việc giải quyết hiện tượng “lem” không cần quan tâm. Đối với sản phẩm giấy viết các loại tại nước ta, một trong các tính chất quan trọng nhất là phải đảm bảo giấy dễ dàng hút mực khi viết bằng mực nước, không xảy ra hiện tượng lem, nhòe mực.
điểm /   đánh giá
Published
2013-12-09
Section
NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI