Habeco không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng

  • Nguyên Vỵ

Abstract

Sau khi sản phẩm bia chai đầu tiên ra đời, Nhà máy Bia Hà Nội đã nghiên cứu và sản xuất thêm sản phẩm mới có chất lượng cao mang tên Hữu Nghị. Sản phẩm này đã được gửi tới các tỉnh miền Nam, nơi đồng bào, chiến sỹ đang ngày đêm chiến đấu chống quân thù, tới cả dọc biên giới Căm-pu-chia, Lào… Bia Hữu Nghị còn
có mặt trong các buổi tiếp đón khách quốc tế của Đảng và Chính phủ.
điểm /   đánh giá
Published
2013-12-09
Section
BƯỚC TIẾN CÔNG NGHỆ