EGAS - Giải pháp quản lý minh bạch cửa hàng bán lẻ xăng dầu

  • Phan Tùng Lâm

Abstract

Bài viết này chỉ đề cập ở góc độ doanh nghiệp và người tiêu dùng trên thị trường bán lẻ. Các câu hỏi luôn được đặt ra là: Số lượng tồn kho? Sản lượng bán hàng? Dòng tiền? Công nợ? Tình hình chấp hành kỷ luật về giá và giao nhận?... đặc biệt tại các thời
điểm thay đổi giá bán lẻ. Nhưng vấn đề không chỉ đặt ra đối
với một điểm bán mà còn trên toàn hệ thống của doanh
nghiệp. Có một giải pháp để trả lời cho các câu hỏi trên đó
là phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu (Enterprise Gas
Station - EGAS) do Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông
Petrolimex phát triển và đang triển khai trên hệ thống của
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
điểm /   đánh giá
Published
2013-12-09
Section
BƯỚC TIẾN CÔNG NGHỆ