Thiết bị xử lý nền đập xà lan di động

  • Trần Văn Thái

Abstract

Các nhà khoa học thuộc Viện Thủy công - Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã nghiên cứu chế tạo thành công thiết bị xử lý nền đập xà lan di động.
điểm /   đánh giá
Published
2013-12-09
Section
BƯỚC TIẾN CÔNG NGHỆ