Gầu ngoạm điều khiển từ xa

  • Phóng viên

Abstract

Công ty Cổ phần Chế tạo máy VINACOMIN đã nghiên cứu thiết kế,
chế tạo thành công gầu ngoạm điều khiển từ xa dung tích 10 m3.
điểm /   đánh giá
Published
2013-12-09
Section
BƯỚC TIẾN CÔNG NGHỆ