Hệ thống phun than tự động

  • Nguyễn Văn Lâm

Abstract

Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Chuyển giao công nghệ
và thiết bị đã nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và lắp đặt thành công
dây chuyền phun than tự động đáp ứng nhu cầu của ngành sản
xuất vật liệu xây dựng trong nước.
điểm /   đánh giá
Published
2013-12-09
Section
BƯỚC TIẾN CÔNG NGHỆ