Cộng hòa Liên bang Đức áp dụng đổi mới vào R&D

  • Phóng viên

Abstract

Theo khảo sát của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), trong giaiđoạn 2008 - 2010, đã có đến 53% doanh nghiệp từ các ngành công nghiệp và dịch vụ khác nhau báo cáo tham gia vào các hoạt động đổi mới. Trong số 27 nước thành viên châu Âu, CHLB Đức dẫn đầu với 79,3% doanh nghiệp có các hoạt động đổi mới.
điểm /   đánh giá
Published
2013-12-09
Section
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THẾ GIỚI