Quay trở lại chi tiết bài viết Xác định miền cường độ của vật liệu không đồng nhất sử dụng lí thuyết phân tích giới hạn và kĩ thuật đồng nhất hóa Tải xuống tải PDF