Nghiên cứu ứng dụng hạt nano béo rắn bao giữ dầu gấc (Momordica cocochinenis Spreng.) (SLNs-Gấc) vào nền kem dưỡng da

  • MAI HUỲNH CANG
  • LÊ THỊ HỒNG NHAN

Tóm tắt

     Hệ huyền phù nano chất béo rắn (SLN) bao giữ dầu gấc được tạo ra dựa vào việc sử dụng nền Emulgade SE-PETM, với các tỷ lệ nguyên liệu và điều kiện đồng hóa tối ưu đã được nghiên cứu sẽ được phối vào nền kem dưỡng da. Song song với mẫu SLN GẤC, mẫu đối chứng SLN FREE được tạo ra để so sánh quá trình bao giữ dầu gấc của hệ. Phối hệ SLN GẤC và hệ SLN FREE vào nền kem ở các tỷ lệ 5%, 10%, 15% và kiểm tra độ bền của kem qua các tác động ly tâm, siêu âm, sốc nhiệt, lưu ở các nhiệt độ 10oC, nhiệt độ phòng và 45oC thông qua đo màu và đo độ cứng của kem. Kết quả cho thấy màu sắc kem khi được phối SLN GẤC và SLN FREE biến đổi chậm ở 10oC và nhanh ở 45oC, kem không bị tách lớp nền kem ổn định    

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-07-26
Chuyên mục
KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ