Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu ứng dụng hạt nano béo rắn bao giữ dầu gấc (Momordica cocochinenis Spreng.) (SLNs-Gấc) vào nền kem dưỡng da Tải xuống tải PDF