Quay trở lại chi tiết bài viết Khảo sát tác động kháng viêm của một số hợp chất flavonoid phân lập từ cây ngải cứu (artemisia vulgaris asteraceae) trên chuột nhắt trắng Tải xuống tải PDF