Đánh giá quản trị công ty trong làn sóng khởi nghiệp

  • ĐINH THỊ THU THẢO
  • PHÙNG ANH THƯ

Tóm tắt

    Chất lượng quản trị công ty (QTCT) đã được quan tâm và nghiên cứu nhiều hơn sau nhiều vụ sụp đổ lớn trên thế giới và tại Việt Nam như Enron, Worldcom, Vinashin có phần lớn nguyên nhân xuất phát từ QTCT. Vì vậy, QTCT được đánh giá tốt có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo nên sự hài hòa các mối quan hệ giữa hội đồng quản trị (HĐQT), ban giám đốc (BGĐ), các cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan, giúp ích cho quá trình tái cấu trúc doanh nghiệp, góp phần tích cực vào việc tăng cường giá trị doanh nghiệp, tăng cường đầu tư và phát triển bền vững cho doanh nghiệp và nền kinh tế

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2018-07-26
Chuyên mục
KINH TẾ - QUẢN TRỊ