Khảo sát thành phần hóa học phân đoạn EtOAc từ quả cây Cà dại hoa trắng (Solanum torvum Sw.)

  • Phan Thiện Vy
  • Nguyễn Linh Tuyền
  • Lư Bích Ngọc Giàu
  • Võ Thanh Thảo
Từ khóa: Solanum torvum, Cà nút áo, Saponin, EtOAc, phân lập

Tóm tắt

Ngấm kiệt  7,02 kg bột quả Solanum torvum Sw. với 70 lít cồn 96 %; cô quay giảm áp thu được 656,88 g cao EtOH 96 %; chiết phân bố thu được 318,60 g cao CHCl3 và 15,75 g cao EtOAc. Phân lập 14 g cao EtOAc bằng sắc kí cột nhanh qua 5 phân đoạn   (I ¸ V). Phân đoạn IV kết tủa tinh thể màu trắng, rửa nhiều lần với CHCl3, EtOAc, MeOH lạnh trên phễu thủy tinh xốp, kết hợp với dung môi MeOH thu được tinh thể hình kim màu trắng S-1 (596,71 mg). Phần dịch màu vàng còn lại tiến hành phân lập bằng kĩ thuật sắc kí cột Sephadex LH-20 thu được S-3 (18,46 mg). Phân lập phân đoạn III bằng kĩ thuật sắc kí cột cổ điển thu được S-2 (119,54 mg). Dựa vào số liệu phổ khối (MS), phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1D-NMR, 2D-NMR) và so sánh với các tài liệu tham khảo đã xác định được S-1 là neochlorogenin 6-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→3)-β-D-quinovopyranosid, S-2 là (25S)-6α-hydroxy-5α-spirostan-3-on-6-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1→3)-β-D-quinovopyranosid, S-3 là Solanolactosid A.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-28
Chuyên mục
KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ