Khảo sát hình thái và cấu tạo giải phẫu loài Đinh lăng dĩa [Polyscias scutellarius (Burm. F.) Fosberg.]

  • Lê Thu Thủy
Từ khóa: Polyscias scutellarius, nhuộm kép, ống tiết li bào, calci oxalate, chùy libe

Tóm tắt

   Theo các nghiên cứu gần đây, dịch chiết hexan và ethyl acetat từ lá cây Đinh lăng dĩa (Polyscias scutellarius (Burm. F.) Fosberg.) có khả năng kháng vi khuẩn Acinetobacter sp. phân lập trên da người. Lá của Đinh lăng dĩa còn có các hợp chất: stigmasterol; spinasterol; 3-O-β-D-Glucopyranosylstigmasterol… Nghiên cứu đặc điểm hình thái và cấu tạo giải phẫu Đinh lăng dĩa cung cấp cơ sở để nhận diện loài và kiểm nghiệm dược liệu bằng phương pháp vi học. Rễ, thân, cuống lá, phiến lá của mẫu cây tươi được cắt ngang thành lát mỏng bằng dao lam, nhuộm vi phẫu bằng thuốc nhuộm kép son phèn lục iod. Trong khi các loài khác trong chi Đinh lăng (Polyscias) có kiểu lá kép, Đinh lăng dĩa có kiểu lá đơn, mép lá uốn cong lên trên, phiến lá như cái dĩa, gân lá hình lông chim, nổi rõ ở mặt trên, cuống lá có khớp; về cấu tạo giải phẫu, Đinh lăng dĩa có ống tiết li bào, tinh thể calci oxalate ở các cơ quan; chùy libe ở thân và rễ tương tự như cấu tạo giải phẫu của loài Đinh lăng lá nhỏ (P. fruticosa (L.) Harms.). Các đặc điểm hình thái và cấu tạo giải phẫu rễ, thân, lá của loài Đinh lăng dĩa giúp cho việc nhận diện loài chính xác hơn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-28
Chuyên mục
KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ