Quay trở lại chi tiết bài viết Ứng dụng phân tích quang phổ hấp thụ phân tử trong giám định tài liệu pháp y Tải xuống tải PDF