Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá hoạt tính kháng vi sinh vật của cao chiết các chủng niêm khuẩn Tải xuống tải PDF