Khảo sát hoạt tính kháng Candida albicans của phối hợp cao Trầu không (Piper betle L. Piperaceae) và tinh dầu Bách lí hương (Thymus vulgaris L. Lamiaceae)

  • Phạm Bền Chí
  • Nguyễn Thị Bạch Tuyết
  • Phạm Thúy Hường
  • Phan Kim Thái
  • Ngô Yến Nhi
Từ khóa: C. albicans, cao Trầu không, tinh dầu Bách lí hương, cộng lực, nấm móng

Tóm tắt

   Cao Trầu không chứa hoạt chất hydroxychavicol có khả năng ức chế sự phát triển của Candida albicans thông qua quá trình ức chế quá trình nhân đôi DNA. Tinh dầu Bách lí hương đã được báo cáo kháng Candida spp. Cơ chế tác động của nó là ức chế quá trình sinh tổng hợp ergosterol trên màng tế bào. Dựa trên nguyên tắc phối hợp 2 chất có cơ chế tác động khác nhau trong điều trị bệnh nhiễm trùng, nhóm tác giả tiến hành khảo sát hiệu quả kháng C. albicans ATCC 10231 của phối hợp cao Trầu không và tinh dầu Bách lí hương. Kết quả cho thấy phối hợp cao Trầu không – tinh dầu Bách lí hương (1 mg : 4 μL) có hiệu quả cộng lực kháng C. abicans trên mô hình in vitro và mô hình tính thấm qua móng ex vivo. Đồng thời, bằng mô hình gây nhiễm móng ex vivo, nghiên cứu cũng đã xác định được phối hợp cao Trầu không 0,156 % (w/v) và tinh dầu Bách lí hương 0,625 % (v/v) có khả năng diệt nấm C. albicans ATCC 10231. Các kết quả này tạo tiền đề để phát triển công thức các dạng bào chế (kem, gel,…) hỗ trợ điều trị bệnh nấm móng Candida chứa cao Trầu không và tinh dầu Bách lí hương.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-06
Chuyên mục
KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ