Quay trở lại chi tiết bài viết Ảnh hưởng của tinh dầu Quế đen trên tính chất kháng khuẩn của màng poly(vinyl alcohol)/agar Tải xuống tải PDF