Quay trở lại chi tiết bài viết Phân tích nhóm hợp chất peflo hóa trong mẫu bèo tây bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ hai lần kết hợp với xử lí mẫu bằng chiết dung môi hỗ trợ bởi siêu âm và chiết pha rắn Tải xuống tải PDF