Quay trở lại chi tiết bài viết Xác định Norfloxacin, Cipfloxacin, Levofloxacin và Moxifloxacin trong mẫu nước tiểu bằng phương pháp HPLC ghép nối detectơ huỳnh quang hai kênh Tải xuống tải PDF