Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Trà Vinh

  • Bùi Văn Trịnh
  • Hà Quang Đào
  • Nguyễn Thị Mộng Tuyền
Từ khóa: Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng cá nhân gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Trà Vinh
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-10-24
Chuyên mục
BÀI BÁO