Công nghệ và thiết bị sấy nông sản thực phẩm chất lượng cao

  • Lê Đức Trung
  • Trần Ngọc Điệp
  • Nguyễn Tấn Dũng
  • Huỳnh Ngọc Thuật
Từ khóa: Công nghệ và thiết bị sấy nông sản thực phẩm chất lượng cao
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-10-24
Chuyên mục
BÀI BÁO