MOTIF CÂU HÁT MANG KHẨU KHÍ ĐẾ VƯƠNG TRONG TRUYỀN THUYẾT NGƯỜI VIỆT

  • Hoàng Thị Hồng Thắm
Từ khóa: Bán nguyệt, Cắt cỏ, Khẩu khí đế vương

Tóm tắt

Truyền thuyết người Việt đã từng tái hiện những cuộc hôn nhân nổi tiếng như Lạc Long
Quân - Âu Cơ, Sơn Tinh - Mị Nương, Mị Châu - Trọng Thủy... và điều thú vị là chúng đều “ghi nhận
một trạng thái lịch sử mà trong đó mọi vấn đề chính của cuộc sống dân tộc đã được đặt ra” [2, tr. 460].
Trong bài viết này, chúng tôi xin đề cập đến những cuộc hôn nhân ít nhiều có nét tương đồng như vậy
mà mối lương duyên bắt đầu từ câu hát mang khẩu khí đế vương của nhân vật nữ chính. Thông qua
motif Câu hát mang khẩu khí đế vương (người viết tạm đặt), chúng tôi bước đầu tìm hiểu nội dung, cốt
truyện và kết cấu của nhóm truyền thuyết liên quan đến motif này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-25