Quay trở lại chi tiết bài viết CÁC DẠNG TỈNH LƯỢC CHỦ NGỮ THƯỜNG GẶP TRONG MỘT SỐ TÁC PHẨM VĂN HỌC CỦA NAM CAO, VŨ TRỌNG PHỤNG, NGUYỄN CÔNG HOAN, NGUYỄN HUY THIỆP, NGUYỄN NGỌC TƯ Tải xuống tải PDF