SO SÁNH LIÊN TỪ “而” TRONG CÂU PHỨC CỦA TIẾNG HÁN HIỆN ĐẠI VÀ LIÊN TỪ “MÀ” TRONG CÂU PHỨC CỦA TIẾNG VIỆT

  • Lê Thị Hồng Hà
Từ khóa: liên từ “而” liên từ “mà” ngữ nghĩa chức năng ngữ pháp

Tóm tắt

“而”là liên từ có tần suất sử dụng rất cao trong tiếng Hán hiện đại. Người học tiếng Hán
thường đem “而”dịch thành “mà”. Trong Tiếng Việt, “mà” cũng là liên từ có tần suất sử dụng rất cao, và
khả năng liên kết ngữ pháp vô cùng linh hoạt. Nhưng trên thực tế, ngữ nghĩa và chức năng ngữ pháp của
“而”và “mà” đều có sự khác biệt. Trong quá trình dạy học, lỗi sai khi sử dụng liên từ “而” của học sinh
Việt Nam chủ yếu tập trung ở trong câu phức. Bài viết tập trung phân tích những vấn đề liên quan đến
liên từ “而” trong câu phức tiếng Hán hiện đại và liên từ “mà” trong tiếng Việt, tìm ra sự khác biệt về
ngữ nghĩa và chức năng ngữ pháp, từ đó đưa ra các kiến nghị cho giáo viên trong việc dạy học để giúp
học sinh khắc phục những lỗi sai này, nâng cao chất lượng dạy học tiếng Hán cho học sinh Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-25