NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC GIỜ HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI CHO TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG TRÒ CHƠI DÂN GIAN

  • Nguyễn Thị Hương
Từ khóa: Trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi; Hoạt động ngoài trời; Trò chơi dân gian.

Tóm tắt

Hoạt động ngoài trời là hoạt động bắt buộc được quy định trong chế độ sinh hoạt hàng
ngày cho trẻ mầm non nói chung và trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi nói riêng. Hoạt động ngoài trời có tầm quan
trọng rất lớn đối với sự phát triển của trẻ 5-6 tuổi, khi tham gia hoạt động này trẻ được quan sát, được
chơi các trò chơi vận động, chơi tự do khám phá thiên nhiên…giúp tinh thần của trẻ thoải mái, trẻ sẽ
nhanh nhẹn, linh hoạt hơn. Trò chơi dân gian là một trong những phương tiện quan trọng để giáo dục
kỹ năng cho trẻ. Việc kết hợp trò chơi dân gian vào các thời điểm hoạt động của trẻ mang lại ý nghĩa
to lớn trong việc rèn luyện và phát triển kĩ năng vận động cho trẻ, đặc biệt nó góp phần xây dựng nhân
cách mang đậm văn hóa dân tộc Việt Nam cho trẻ ngay từ khi còn nhỏ.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-25