ÁP DỤNG MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG” Ở HÌNH HỌC LỚP 10.

  • Nguyễn Thị Vân Anh
Từ khóa: lớp học đảo ngược, phương pháp tọa độ, dạy học

Tóm tắt

Do tình hình dịch bệnh Covid 19 có diễn biến vô cùng phức tạp khiến cho thời gian học
tập trên lớp bị rút ngắn, bị đứt quãng thì việc áp dụng một phương pháp học tập phù hợp, hiệu quả song
vẫn đảm bảo được yêu cầu đổi mới về phương pháp, về hình thức tổ chức, đánh giá chất lượng giáo
dục của nghị quyết trung ương số 29-NQ/T là vô cùng cấp thiết. Theo tìm hiểu chúng tôi thấy mô hình
lớp học đảo ngược đã được áp dụng thành công trên thế giới, và bước đầu đã được áp dụng tại một số
trường đại học ở Việt Nam là một lựa chọn thích hợp. Vì vậy nhóm chúng tôi hi vọng thông qua bài
báo này trình bày kết quả nghiên cứu về việc áp dụng mô hình lớp học đảo ngược vào giảng dạy chủ đề
“Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng” ở môn toán hình học lớp 10 sẽ là một gợi ý, là một kênh tham
khảo, một tài liệu hữu ích góp phần vào đổi mới dạy học bộ môn toán và đáp ứng hoàn cảnh học tập
đặc biệt trong giai đoạn hiện nay

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-03-25