XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUẢN LÝ THÔNG TIN VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ, CHỨNG NHẬN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

  • Đoàn Quang Mạnh
  • Nguyễn Ngọc Khương
Từ khóa: Văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, phần mềm quản lý

Tóm tắt

Hiện nay tại Trường Đại học Hải Phòng, Phòng Đào tạo được giao nhiệm vụ quản lý hồ sơ văn bằng
chứng chỉ, chứng nhận (VB,CC, CN) được cấp cho hàng nghìn đối tượng. Việc quản lý chủ yếu bằng
phương pháp thủ công nên công tác thống kê, báo cáo, tra cứu thông tin, xác minh VB, CC, CN gặp nhiều
khó khăn. Để hỗ trợ quản lý thông tin VB, CC, CN giúp cho việc tra cứu trực tuyến, thẩm định, chống sử
dụng văn bằng chứng chỉ, chứng nhận giả, chúng tôi đề xuất triển khai nghiên cứu đề tài: “Xây dựng Hệ
thống hỗ trợ quản lý thông tin văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận tại trường Đại học Hải Phòng”.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-18