ĐỀ XUẤT NHIỆT ĐỘ THÍCH HỢP CHO QUÁ TRÌNH CHẾ TẠO MÀNG ZNO TỪ TIỀN CHẤT KẼM AXETYL AXETONAT BẰNG PHƯƠNG PHÁP CVD

  • Nguyễn Thị Thanh Nga
  • Nguyễn Thị Thanh Tâm
Từ khóa: màng mỏng, thăng hoa, axetylaxetonat, kẽm, CVD, nhiệt độ.

Tóm tắt

Năng lượng tái tạo là yêu cầu cấp bách trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Màng mỏng ZnO là một
trong số các chất bán dẫn hợp chất II – VI có cấu trúc tinh thể vuazit lục giác, độ bám đế tốt, không độc,
giá thành thấp,... có nhiều hứa hẹn cho ngành sản xuất pin năng lượng mặt trời.
Phức chất tạo bởi kẽm và axetylaxeton có khả năng thăng hoa tốt có thể được sử dụng làm tiền chất để chế
tạo màng mỏng ZnO. Màng mỏng được nghiên cứu bằng các phương pháp XRD, SEM, phổ huỳnh quang,
phổ UV – vis, đo độ dày và hình thái học để tìm ra nhiệt độ tối ưu cho quá trình chế tạo màng mỏng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-18