TỐI ƯU HÓA CÁC THÔNG SỐ CẮT VÀ ĐƯỜNG DẪN DỤNG CỤ KHI GIA CÔNG MẶT TỰ DO TRÊN MÁY PHAY CNC 3 TRỤC

  • Nguyễn Tiến Tiệp
  • Nguyễn Minh Sơn
Từ khóa: Mặt tự do, gia công mặt tự do, đường dẫn dụng cụ, lượng tiến dao, lượng dịch dao ngang.

Tóm tắt

Mặt tự do ngày càng được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như: Công nghiệp ô tô,
tàu thủy, máy bay… Gia công các chi tiết máy có chứa bề mặt tự do là một quá trình phức tạp,
tốn nhiều thời gian. Trong bài báo này các tác giả nghiên cứu tối ưu hóa các yếu tố quan trọng
trong quá trình gia công mặt tự do đó là đường dẫn dụng cụ, lượng tiến dao và lượng dịch dao
ngang dựa trên phương pháp quy hoạch Taguchi. Chi tiết sử dụng để xây dựng thực nghiệm
trong nghiên cứu này là chi tiết có chứa bề mặt tự do có cấu trúc yên ngựa, vì đây là bề mặt cong
theo hai phương, đây là kiểu bề mặt khó gia công, do vậy với các lý thuyết gia công truyền
thống để đạt được độ chính xác sẽ tốn rất nhiều thời gian. Kết quả đạt được của nghiên cứu này
mang tầm quan trọng không chỉ trong gia công các chi tiết có chứa mặt tự do, mà thông qua
phương pháp nghiên cứu có thể mở rộng để thực hiện các phương án gia công khác.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-18