10 CHIẾN LƯỢC MARKETING TRỰC TUYẾN HIỆU QUẢ CHO KHÁCH SẠN

  • Bùi Bá Khiêm
  • Đặng Thị Nguyệt An
Từ khóa: Khách sạn; Marketing; Marketing trực tuyến …

Tóm tắt

Marketing trực tuyến là một trong những giải pháp mà nhiều ngành
nghề đang áp dụng và nó ngày càng hiệu quả hơn khi internet đang là một phần
không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Bài báo đưa ra gợi ý 10 chiến lược
marketing trực tuyến hiệu quả cho khách sạn. Với việc nghiên cứu thực tế cách
áp dụng marketing trực tuyến ở các khách sạn hiện nay, bài báo chỉ ra rằng các
chiến lược này đã chứng minh được hiệu quả trong việc quảng bá dịch vụ và thu
hút khách hàng cho khách sạn cao cấp. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tốt nhất,
cần kết hợp các chiến lược này và thiết lập một chiến lược marketing toàn diện
và hợp lý cho khách sạn.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-06-25