NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH HỖ TRỢ NĂNG LỰC GIAO TIẾP

  • Hoa Trần Thị Ái
Từ khóa: Từ vựng, phương pháp, giao tiếp

Tóm tắt

Từ vựng được ví như tế bào của một cơ thể. Có ngữ pháp tốt nhưng thiếu từ vựng hoặc không đủ lượng từ cần thiết thì không thể giao tiếp được. Thực tế đã chỉ rõ nhiều người học tiếng Anh lâu năm nhưng không thể giao tiếp được bằng tiếng Anh. Có nhiều nguyên nhân nhưng một nguyên nhân quan trọng đó là họ thiếu vốn từ vựng tiếng Anh và cách sử dụng chúng. Vậy để biết có phương pháp nào học tốt từ vựng tiếng Anh giúp giao tiếp tốt luôn là những trăn trở của nhiều người học tiếng Anh. Bài báo này tóm tắt những nghiên cứu dựa trên một mô hình học từ vựng giúp giao tiếp tiếng Anh hiệu quả. Đó là mô hình gồm 4 yếu tố: Hình thức từ, nghĩa của từ, cách dùng từ và ngữ cảnh sử dụng từ

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-21