PHÂN TÍCH DAO ĐỘNG CỦA HỆ ROTOR XÉT YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG RUNG ĐỘNG CỦA BỆ TRỤC

  • Ngô Văn Thanh, Nguyễn Thị Hiền
Từ khóa: Cộng hưởng; Dao động ngang; Hệ rotor; Xung lực bệ máy

Tóm tắt

Dao động ngang của hệ rotor là một trong yếu tố quan trọng khi thiết kế, lắp đặt và vận hành. Biết được quy luật và kiểm soát được dao động có vai trò quan trọng. Bởi vì nếu dao động vượt quá mức cho phép sẽ là nguyên nhân gây mòn tại các vị trí ổ trục và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất vận hành máy. Trong quá trình vận hành, có nhiều yếu tố ngoại lực có tác động trực tiếp đến hệ dao động như mất cân bằng của bản thân rotor, các xung lực của môi trường xung quanh như xung chấn của trái đất,... Vì vậy, khi xét dao động có khảo sát đến các yếu tố xung lực của môi trường xung quanh là việc làm cần thiết. Bài báo này tiến hành phân tích dao động của hệ rotor có xét đến ảnh hưởng của xung lực của bệ máy. Từ đó sẽ giúp dự đoán cũng như khắc phục được một số hiện tượng bất thường có thể xảy ra khi rotor làm việc ở dải tốc độ cao. Kết quả chỉ ra rằng, khi xung lực tác của bệ máy làm cho quỹ đạo dao động của rotor có dạng elip, chứng tỏ rằng sẽ làm cho tính chất đối xứng của rotor bị mất đi sẽ tạo ra ứng suất thay đổi theo chu kỳ. Ngoài ra, từ kết quả tính toán cũng chỉ ra được các vị trí xảy ra hiện tượng cộng hưởng cần tránh khi khởi động đến khi tốc độ làm việc ổn định.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-21
Chuyên mục
Bài viết