Đội ngũ biên tập

Tổng Biên tập

Trương Tấn Đạt - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Phó Tổng Biên tập

Nguyễn Văn Dũng - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

 

Chủ tịch Hội đồng Biên tập

Nguyễn Văn Đệ - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội đồng Biên tập

Hồ Văn Thống - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

 

Thành viên Hội đồng Biên tập chuyên san Khoa học Tự nhiên

Bành Tiến Long - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

Bùi Chí Bửu - Viện Nghiên cứu Nông nghiệp công nghệ cao

Carlos Alberto Duque - Universidad de Antioquia UdeA, Calle 70 No 52-21, Medellín, Colombia

Đinh Đức Tài - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Việt Nam

Dương Tuấn Quang - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Việt Nam

Elmer Irene - Samar State University, The Philipines

Hà Thanh Toàn - Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam

Hồ Sỹ Thắng - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Hoàng Thị Nghiệp - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Huỳnh Vĩnh Phúc - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Ishapathik Das - Indian Institute of Technology Bombay, India

Jose Kanichukattu - Mahatma Gandhi University, Kottayam, India

Lâm Quốc Anh - Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam

Mai Trọng Nhuận - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Marife M. Lacaba - Samar State University, The Philipines

Nguyễn Gia Như - Trường Đại học Duy Tân, Việt Nam

Nguyễn Thanh Tùng - Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam

Te-Hua Fang - Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan

Trần Quốc Trị - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Trần Văn Tân - Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Trương Công Tuấn - Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, Việt Nam

Wutiphol Sintunaravat - Thammasat University, Thailand