Đội ngũ biên tập

Tổng Biên tập

Phạm Minh Giản, Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Biên tập

Nguyễn Văn Đệ, Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Ủy viên Hội đồng Biên tập

Bành Tiến Long, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam

Đinh Đức Tài, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Dương Tuấn Quang, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Việt Nam

Hà Thanh Toàn, Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam

Hồ Sỹ Thắng, Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Huỳnh Vĩnh Phúc, Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Mai Trọng Nhuận, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thanh Tùng, Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam

Nguyễn Văn Dũng, Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Te-Hua Fang, Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc gia Cao Hùng, Đài Loan

Trần Quốc Trị, Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam

Trần Văn Tân, Trường Đại học Đồng Tháp, Việt Nam