Quay trở lại chi tiết bài viết Sử dụng định lý Kronecker-Capelli giải bài toán về vị trí tương đối của hình học giải tích trong không gian Tải xuống tải PDF