Quay trở lại chi tiết bài viết Phân lập và tuyển chọn nấm men trong lên men rượu vang sơ ri (Malpighia glabra L.) Tải xuống tải PDF