Quay trở lại chi tiết bài viết Xây dựng mô hình biogas xử lý chất thải chăn nuôi heo và cung cấp năng lượng tái tạo khí sinh học cho cộng đồng Tải xuống tải PDF