Khảo sát hoạt tính kháng oxi hóa và kháng viêm in vitro của cao chiết phần trên mặt đất của cây rau ngổ (Enhydra fluctuans Lour.)

  • Nguyễn Thị Bích Ngọc
  • Trần Chí Linh
  • Nguyễn Thị Hồng Hạnh*
Từ khóa: Cây rau ngổ, kháng oxi hóa, kháng viêm.

Tóm tắt

Ở Việt Nam, cây rau ngổ phân bổ rất phổ biến và được nhiều người xem như là một loại thức ăn dân dã. Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá hoạt tính kháng oxi hóa và kháng viêm in vitro, cũng như định tính sơ bộ thành phần hóa học của cao chiết phần trên mặt đất cây rau ngổ. Hiệu quả kháng oxi hóa của cao ethanol xác định dựa trên khả năng trung hòa gốc tự do DPPH, ABTS•+; năng lực khử (RP). Khả năng kháng viêm của cao chiết được khảo sát thông qua hoạt động ức chế sự biến tính protein. Kết quả cho thấy, phần trên mặt đất cây rau ngổ có khả năng trung hòa gốc tự do DPPH, ABTS•+ và năng lực khử RP tương ứng với giá trị IC50 lần lượt là 53,36±0,68, 66,36±1,47 và 74,17±2,27 µg/mL. Bên cạnh đó, cao ethanol của phần trên mặt đất cây rau ngổ có hoạt tính kháng viêm in vitro với giá trị IC50=66,19±3,10 µg/mL. Thành phần hóa học phần trên mặt đất cây rau ngổ gồm alkaloid, flavonoid, steroid, tannin và glycoside. Hàm lượng flavonoid và polyphenol trong cao chiết phần trên mặt đất cây rau ngổ đã được xác định cho giá trị lần lượt là 16,73±1,37 mg GAE/g và 138,30±1,89 mg QE/g cao chiết. Riêng hợp chất saponin thì không phát hiện ở cây.  Điều này cho thấy, phần trên mặt đất cây rau ngổ sẽ có nhiều tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực dược liệu về hợp chất kháng oxi hóa hỗ trợ điều trị các bệnh có nguyên nhân từ stress oxi hóa và viêm.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-28
Chuyên mục
Ý KIẾN TRAO ĐỔI