Quay trở lại chi tiết bài viết Khảo sát hoạt tính kháng oxi hóa và kháng viêm in vitro của cao chiết phần trên mặt đất của cây rau ngổ (Enhydra fluctuans Lour.) Tải xuống tải PDF