Quay trở lại chi tiết bài viết Tìm hiểu sự đậu trái ở cây dừa Dứa (Cocos nucifera L.) trong mùa mưa Tải xuống tải PDF