Quay trở lại chi tiết bài viết Ủ phân hữu cơ từ phân bò phối trộn với phân xanh và đánh giá hiệu quả trên năng suất mầm rau muống (Ipomoea aquatica) Tải xuống tải PDF