Seasonal population dynamics of the oriental fruit fly, Bactrocera dorsalis (Hendel), in mango orchards, Cao Lanh city, Dong Thap province

  • Khuất Đăng Long
  • Hoàng Thị Nghiệp
  • Nguyễn Thị Oanh*
Từ khóa: Đồng Tháp, ruồi đục quả, bẫy màn treo, xoài, biến động theo mùa.

Tóm tắt

Bài báo đề cập đến kết quả theo dõi biến động theo mùa trong gần một năm của ruồi đục quả phương đông, Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae) thu được bằng bẫy màn treo (Malaise trap) trong vườn xoài tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Trưởng thành ruồi đục quả được thu từ bẫy màn treo trong thời gian từ tháng 6 - 2018 đến tháng 4 - 2019. Phân tích 1.335 mẫu ruồi trưởng thành thu được cho thấy số lượng trưởng thành ruồi đục quả vào bẫy màn treo trong vườn xoài thay đổi theo thời gian, trong đó loài ruồi đục quả B. dorsalis chiếm ưu thế, lấn át hẳn so với hai loài ruồi đục quả khác là B. cucurbitae và B. zonata. Ruồi đục quả phương đông B. dorsalis gần như xuất hiện thường xuyên trong các vườn xoài, với số lượng thấp từ tháng 7 - 2018 đến tháng hai năm sau, ruồi trưởng thành có số lượng tăng rõ rệt từ giữa tháng ba đến giữa tháng sáu. Số lượng ruồi trưởng thành B. dorsalis vào bẫy đạt đỉnh cao vào giữa tháng 6 - 2018 và đầu tháng 4 - 2019 phụ thuộc vào thời gian sinh trưởng của cây xoài. Sau đó, quần thể ruồi đục quả giảm đi rõ rệt từ đầu tháng tám đến tháng mười hai.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-10-11
Chuyên mục
RESEARCH