Quay trở lại chi tiết bài viết Lợi ích và rủi ro của nghề nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) trong vùng nước ngọt ở Long An Tải xuống tải PDF