Quay trở lại chi tiết bài viết Hiện trạng nguồn tài nguyên nước ngọt sử dụng tại cộng đồng vùng đệm Vườn Quốc gia U Minh Thượng Tải xuống tải PDF