Quay trở lại chi tiết bài viết Về metric sinh bởi tựa metric riêng Tải xuống tải PDF