THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO LÀM TRANH THUỶ ẤN TRÊN GIẤY CHO HỌC SINH LỚP 4-5

  • Phạm Diệu Linh*
Từ khóa: Hoạt động sáng tạo, học sinh lớp 4,5, tranh thuỷ ấn.

Tóm tắt

Làm tranh thuỷ ấn là sự gặp gỡ giữa nghệ thuật và khoa học: màu sơn dầu nổi trên bề mặt nước được tạo hình ngẫu nhiên hoặc được tác động thành các hoạ tiết để in lên giấy và sau đó phơi khô thành sản phẩm. Quá trình này rất dễ thực hiện và là một hoạt động sáng tạo tuyệt vời cho học sinh. Đây là một hình thức trải nghiệm thú vị giúp các em giải phóng khỏi tư duy khuôn mẫu nhằm thúc đẩy sáng tạo trong hoạt động tạo hình. Ngoài ra, các em còn được tìm hiểu về một nguyên lí khoa học kết hợp với sáng tạo nghệ thuật, giúp phát huy cảm xúc thẩm mĩ, nâng cao trí tưởng tượng. Quy trình làm tranh thuỷ ấn thực hiện nhanh chóng, dễ dàng, vật liệu dễ kiếm, sản phẩm thu được là độc bản và có thể ứng dụng làm nhiều sản phẩm sáng tạo khác nhau, thích hợp cho học sinh lớp 4,5.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-14
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU