PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA MÔ HÌNH MỘT VỤ CHUYÊN TÔM VÀ MỘT VỤ XEN GHÉP TẠI XÃ QUẢNG CÔNG, HUYỆN QUẢNG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

  • Trần Hồng Hiếu*
  • Nguyễn Thị Mai
  • Trần Thị Thanh Nhàn
Từ khóa: Nuôi chuyên tôm, nuôi xen ghép, hiệu quả kinh tế, Tam Giang-Cầu Hai.

Tóm tắt

Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản ở xã Quảng Công, huyện Quảng Điền ảnh hưởng lớn đến sinh kế của người dân cũng như sự phát triển bền vững của hệ sinh thái vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai. Trên cơ sở khảo sát 36 hộ nuôi trồng thuỷ sản ở vùng cao triều áp dụng hình thức nuôi một vụ chuyên tôm bán thâm canh và một vụ xen ghép thả nuôi các đối tượng sống ở các tầng nước khác nhau như tôm, cá, cua, kết quả cho thấy lợi nhuận trung bình của vụ nuôi xen ghép là 37,15 triệu đồng/0,36 ha, hơn gấp 1,95 lần so với vụ chuyên tôm với 19,1 triệu đồng/0,36 ha dẫn đến tỷ suất lợi nhuận của vụ xen ghép và vụ chuyên tôm lần lượt là 0,61 lần và 0,22 lần. Nguyên nhân chính là do chi phí thức ăn ở vụ xen ghép chỉ bằng khoảng 56% vụ chuyên tôm nhờ tận dụng nguồn thức ăn thừa từ tôm cho cá và cua, một số loài cá ăn tạp vừa giúp giảm chi phí thức ăn vừa làm sạch môi trường ao nuôi.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-14
Chuyên mục
Ý KIẾN TRAO ĐỔI