Quay trở lại chi tiết bài viết GIỚI THIỆU NHỮNG VĂN BẢN CHIẾU, CHỈ VÀ CHẾ PHONG BAN CHO XUÂN QUANG HẦU NGUYỄN KHẮC TUẤN (1767 - 1823) Tải xuống tải PDF